Amy Jahr Osteopat D.O.

Osteopat Amy Jahr har en masterutdanning i osteopati fra European School of Osteopathy i England og har gjennomført fem år med videreutdanning innenfor kraniell, visceral, obstetrisk og pediatrisk osteopati (barneosteopati), samt dyreosteopati. Hun arbeider som osteopat ved OK klinikken, Majorstuen Oslo som ligger rett ved Majorstuen t-bane stasjon.

Klikk her for å lese vår bloggserie om hvorfor osteopat Amy Jahr mener at osteopati passer som behandlingform for spedbarn, barn og ungdom i alle aldre.

Amy har erfaring som osteopat fra helseklinikker i England, Elverum og Lillestrøm. Nå er vi så heldige å ha fått Amy med på laget her ved OK klinikken.

Amy har spesialisert seg innen behandling av gravide, nyfødte, barn og tenåringer. Hun behandler også pasienter i alle aldre som har plager relatert til blant annet stress, hodepine og idrettsskader. Hun er også dyktig på behandling av betennelser i skulder. Ved OK klinikken behandler hun menn og kvinner i alle aldre med problemer knyttet til blant annet ryggsmerter og plager med pusten. Hun har en helhetlig tilnærming i sin behandling og viser stor omsorg for sine pasienter. 

Amy følger også opp gravide gjennom hele svangerskapet, og behandler spedbarn som har plager knyttet til urolighet, kolikk, spenninger eller skjevt hode. Hun følger også opp barn og voksne som har eller har hatt problemer knyttet til stramt tunge- og/eller leppebånd.

Amy har i tillegg lang erfaring som dyreosteopat. Menneskets beste venn er i gode hender hos henne. 

Amy er registrert i General Osteopathic Council i Storbritannia, og er medlem av British Osteopathic Association samt Norsk Osteopatforbund.

Vi er svært fornøyd med å ha Amy her på klinikken. Hun er en allsidig terapeut med mye kunnskap og erfaring. Amy er engelsk og snakker flytende både engelsk og norsk.

Du kan sette opp en time hos Amy Jahr ved å ringe oss på tlf: 23 21 38 00, eller via vår online booking.

 

Osteopath Amy Jahr has a master's degree in osteopathy from the European School of Osteopathy in England and has completed five years of further education in cranial, visceral, obstetric and pediatric osteopathy (child osteopathy), as well as animal osteopathy. She is working as an osteopath at OK klinikken, Majorstua Oslo (in the centre of Oslo close to the tube station, Majorstua Station).

Click here to read our blog series on why osteopath Amy Jahr believes that osteopathy is suitable as a form of treatment for infants, children and adolescents of all ages.

Amy has experience as an osteopath from health clinics in England, Elverum and Lillestrøm. Now we are so lucky to have Amy on the team here at the OK clinic.

Amy specializes in treating pregnant women, newborns, children and teens. She also treats patients of all ages who have ailments related to, among other things, stress, headaches and sports injuries. She is also skilled in treating shoulder inflammation. At the OK clinic, she treats men and women of all ages with problems related to, among other things, back pain and problems with breathing. She has a holistic approach in her treatment and shows great care for her patients.

Amy also follows up pregnant women throughout the pregnancy, and treats infants who have ailments related to restlessness, colic, tension or crooked head. She also follows up children and adults who have or have had problems related to tight tongue and / or lip ligaments.

Amy also has extensive experience as an animal osteopath. Man's best friend is in good hands with her.

Amy is registered with the General Osteopathic Council in the United Kingdom, and is a member of the British Osteopathic Association and the Norwegian Osteopathic Association.

We are very happy to have Amy here at the clinic. She is a versatile therapist with a lot of knowledge and experience. Amy is english, ans speaks fluent both english and norwegian.

Contact us for an appointment on telephone: 23 21 38 00, e-mail: mail@okklinikken.no, or set up an appointment via our online booking here: https://okklinikken.makeplans.no/categories

Osteopati

Urinveisinfeksjon (UVI) - blærekatarr  – blærebetennelse

Gjentagende urinveisinfeksjoner var årsaken til at 82 år gamle Marit Bødtker tok kontakt med osteopat Hilde Vermedal ved OK klinikken på Majorstua i Oslo. Hun fikk osteopati anbefalt av logoped Ragnhild Skard som hadde hatt god erfaring med å sende sine pasienter til osteopaten.

Mattias Lövgren er muskelterapeut. Han har utdannet seg ved Kristiania Høyskole og har bachelorgrad i osteopati .

 

Osteopat Ingrid Bjørklund har sin 4-årige utdannelse fra Høyskolen Kristiania, og jobber nå ved OK Klinikken på Majorstua i Oslo. 

Hilde Vermedal er innehaver av OK klinikken på Majorstuen i Oslo, og arbeider som osteopat og akupunktør ved OK klinikken som ligger sentral på Majorstuen ikke langt fra Majorstuen t-bane stasjon. Hun er utdannet osteopat, akupunktør og fysioterapeut.

Andrea Becher er utdannet osteopat fra Norsk Høgskole i Osteopati og er medlem av Norsk Osteopatforbund (NOF). Andrea er også sertifisert Pediatrisk osteopat (barneosteopat) fra Osteopathie Schule Deutschland, og har videreutdannelse innen kvinnehelse.