Vondt i ryggen

Akutt vondt i ryggen er ofte veldig smertefullt, og en tilstand som mange har opplevde å treffe på i løpet av livet. Våre terapeuter har lang og bred erfaring med behandling av ulike ryggplager. Våre osteopater og fysioterapeuter ved vår klinikk på Majorstuen i Oslo har fokus på kroppen som helhet og er opptatt av å finne årsakene til plagene dine.

Smerter i ryggen er svært vanlig og kan ha ulik opprinnelse og årsakssammenheng. Enkelte opplever å få akutte ryggsmerter, mens andre plages med kroniske smerter i ryggen. Akutte smerter betegnes ofte som «kink» i ryggen, hekseskudd eller lumbago. Trenger du fysioterapi, opptrening, osteopati, eller andre behandlingsformer vil våre terapeuter kunne gi deg råd og veiledning knyttet til dine ryggplager. Vi undersøker også om det kan være behov for tverrfaglig behandling, noe som har vist seg å ha stor effekt for personer med korsryggsmerter. Våre terapeuter innenfor osteopati, fysioterapi, massasje og akupunktur kan henvise internt og benytte hverandres ekspertise for å gi deg den beste behandlingen for din plage. 

Våre osteopater forklarer hvorfor vi får vondt i ryggen?
Ryggplager er en av de plagene som flest oppsøker osteopater for. Osteopati har vist seg å gi gode behandlingsresultater på nettopp smerter i ryggen. Ryggen er oftere plaget med problemer og skader enn andre deler av kroppen på grunn av at ryggen er utsatt for gjentatte belastninger gjennom en dag. Ryggen trenger også mer bevegelighet for å kunne utføre enkle øvelser som for eksempel å bøye seg.

Vond rygg er et utbredt problem. Mellom 60-80% av befolkningen opplever ryggproblemer en eller flere ganger i løpet av livet. Enkelte kan også oppleve at smerter i ryggen sprer seg og stråler ned i setet og lårene.

Vond rygg kan enten være knyttet til akutte eller kroniske smerter. Akutte smerter i ryggen kan skyldes vridning, overbelastning, direkte skade på ryggen eller slitasjeforandringer i ryggen. Det kan være vanskelig å vite hva den eksakte årsaken til en ryggplage er. Det er ofte hverdagslige gjøremål og arbeidssituasjonen som er med på å forårsake ryggskader, eller det kan være en kombinasjon av flere hendelser som tunge løft, ensidig kroppsarbeid, dårlig fysisk form, inaktivitet, eller dårlige arbeidsstilling. Ved akutt vond rygg er det flere behandlingsmetoder som kan hjelpe deg med å lindre smertene. Våre osteopater og fysioterapeuter har en helhetlig tilnærming til den enkeltes ryggplage og har et tett samarbeid for å kunne gi den beste behandlingen.

Ved akutte ryggsmerter er det mange som benytter seg av osteopati for å få tilbake mobiliteten. Osteopati er en meget populær behandlingsmetode ved akutte ryggsmerter, og mange opplever en lindrende effekt av denne typen behandling. Akutte smerter i ryggen er ofte ufarlige, men kan samtidig prege deg i hverdag, og i arbeidssituasjonen.

 

Når bør man oppsøke en osteopat ved ryggsmerter?

  • Er du usikker på omfanget av ryggsmertene og årsakssammenhengen til ryggplagene kan det være lurt å oppsøke en osteopat.
  • Dersom ryggsmertene reduserer din bevegelighet som forhindrer deg i å utføre dagligdagse oppgaver, eller hindrer deg i din arbeidshverdag, kan en osteopat hjelpe deg.
  • Ved langvarige problemer og smerter i ryggen vil osteopati kunne hjelpe deg. En osteopat foretar grundige undersøkelser og gir deg behandling som er tilpasset dine plager.
  • Dersom smertene sprer seg nedover i bena. En osteopat foretar grundige nevrologiske undersøkelser av alle sine pasienter før nødvendige tiltak settes inn. 

 

Prolaps

Har du opplevd å få prolaps? Du har kanskje vært uforberedt og følt at det oppsto plutselig. Det er ofte ikke tilfellet. En prolaps kommer gjerne av langvarig slitasje i ryggen. Slitasjen kan komme av dårlig holdning, tunge løft over lengre perioder, lite trening og fysisk aktivitet eller en dårlig arbeidsstilling. Slitasjene kan ha blitt forverret over en lengre periode og plutselig kan du kjenne at det smeller til i ryggen og prolapsen har oppstått.  

En prolaps kan også bli forårsaket av en ulykke, hvor ryggen og mellomskivevirvlene utsettes for kraftig støt eller skade. Dersom skaden øker trykket på nerverøttene eller ryggmargen kan dette føre til smerter. Prolaps er et vanlig fenomen og mange kan gå med prolaps uten å vite det eller kjenne noen form for smerte. Enkelte kan også være mer genetisk disponible mot å få prolaps. Behandling hos en osteopat vil i de fleste tilfeller redusere smertene og øke bevegeligheten i ryggen. 

Våre osteopater forklarer hvordan en prolaps oppstår.

Prolaps vil si at du får en skade i mellomvirvelskivene i ryggen din. En prolaps oppstår gjerne etter en langvarig slitasje eller ved at ryggen utsettes for en kraftig skade gjennom en ulykke. Mellom alle virvlene i ryggraden ligger det små geleaktige puter. Disse putene kalles for skiver. Hver skive inneholder en kjerne. Ved slitasje eller akutt skade kan skivene og midtkjernen presses bakover mot ryggkanalen, kjernen sklir da ut av sin posisjon, dette kalles en skiveutglidning eller prolaps. Hvilken vei skivene presses, om det er midtstilt, eller litt til sidene, kan avgjøre hvor store smerter du kan kjenne ved en prolaps. Trykket skaper en betennelsesreaksjon som gir irritasjon på nervene. Dette kan gi en utstrålende smerte. Behandling hos osteopat vil normalisere funksjonen til skiven slik at de trekker seg tilbake til sin normale posisjon.Osteopati kan på så måte bidra til å redusere smerten. Det vil være viktig med rehabilitering og opptrening av muskulaturen for å redusere tilbakefall. 

Hvordan finner man årsaken til prolaps?

Våre osteopater vil gjennom samtale og kliniske undersøkelser foreta en grundig kartlegging av din situasjon. Gjennom undersøkelsene vil osteopaten kunne danne seg et helhetsbilde av hvor skaden er lokalisert. Det gjennomføres grundige kliniske tester, men også samtale hvor pasienten forteller om skader, hendelser og livssituasjon som kan ha hatt innvirkning på skaden/prolapsen. Dersom det vil være behov for ytterligere undersøkelse gjennom røntgen og MR vil våre osteopater fortelle hvordan du går frem. Våre terapeuter innen osteopati, fysioterapi, massasje og akupunktur har et tett samarbeid og kan henvise og benytte hverandres ekspertise gjennom et tverrfaglig samarbeid for å skape en optimal behandling for deg.

 

Isjias

Isjias kan være forårsaket av en prolaps i nedre delen av ryggen som fører til et press på isjiasnerven. Som nevnt skyldes en prolaps at en mellomvirvelskive i nedre del av ryggen sprekker eller sklir ut. Innholdet i skivene siver ut og presser på nerven, noe som gir strålende smerter nedover i beinet. Isjiasnerven strekker seg ned på baksiden av låret og deler seg i to ved kneet for så å strekke seg helt ned til foten. Dette forklarer hvorfor isjias fører til sterke smerter nedover beinet. 

Våre osteopater forklarer hvordan en isjias oppstår.

Isjias er lokalisert i ryggen, og de vanligste symptomene er ryggsmerter og strålende smerter til et bein eller en fot. Ved akutte smerter kan den for noen oppleves uutholdelig, og det kan være vanskelig å finne stillinger som gir smertelindring. Dersom plagene kommer akutt er det viktig å respektere smertene og holde seg i ro. Samtidig vil det være viktig at pasienter med isjias tar kontakt med en osteopat og blir undersøkt så raskt som mulig for å unngå langvarige skader knyttet til nerverøttene. Ved undersøkelse hos en kosteopat vil han eller hun kunne se om det foreligger større skader hvor tiltak må iverksettes.

Når den akutte smerteperioden er over vil det være gunstig å komme i gang med opptrening og behandling. Våre osteopater vil også kunne gi deg treningsprogram og øvelser som kan gjennomføres hjemme for å forebygge smerte. Enkelte ganger vil en kombinasjon av ulike behandlingsformer være effektivt for å oppnå best mulig resultat. Alle våre terapeuter innenfor osteopati, fysioterapi og akupunktur gjennomfører individuelle undersøkelser av deg for å skape et helhetsbilde av dine smerter og hverdagsplager. Med bakgrunn i undersøkelsene vil de kunne skreddersy et behandlingstilbud for deg som vil gi best mulig effekt. 

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden