FAQ - Osteopati

Osteopati er en behandlingsform som ivaretar hele mennesket. Osteopaten undersøker skjelett, muskler, bindevev, organ- og nervesystem, og osteopati er en behandlingsform som er godt egnet for pasienter i alle aldre.

Selv om ryggsmerter er det hyppigst forekommende problemet som blir behandlet av osteopater, kan osteopati hjelpe ved en rekke andre type problemer.

Det er den helhetlige analysen og behandlingen som gjør osteopati unikt. Osteopaten ser ikke pasientene som et tilfelle av for eksempel en korsrygglidelse, men som et individ med ulike behov for sin helsetilstand. Osteopatibehandlingen er utviklet med tanke på å rette opp individets mekaniske problemer for å stimulere deres egen helbredelsesprosess. Osteopatene behandler ikke bare et enkelt ryggproblem, men ser på alle faktorene som bidrar til nedsatt helsetilstand.

Første gang man oppsøker en osteopat vil det bli foretatt grundige undersøkelser. Gjennom en samtale med osteopaten vil din sykdomshistorie bli kartlagt da summen av skader og sykdom du usetter deg for gjennom livet kan skape spenninger og arr i kroppens vev.  

Du trenger ingen formell henvisning fra lege for å oppsøke en osteopat. Majoriteten av osteopatipasienter tar selv kontakt med osteopat.

Osteopaten tilpasser osteopatibehandlingen til hvert enkelt individ og hver enkelt pasient. Gjennom en førstegangskonsultasjon burde osteopaten kunne gi deg en viss indikasjon på antallet behadnlinger du vil kunne trenge, men alle er ulike og reagerer ulikt på behandlingsformen. For enkelte akutte smertetilstander er det nok med 1 til 3 behandlinger hos osteopat. Gjennomsnittet ligger på 4-8 osteopatibehandlinger. Kroniske tilstander kan ha behov for lengre oppfølging, og det vil være anbefalt og vedlikeholde eller komme til oppfølgingsundersøkelse hvert halvår eller hvert år.  

 

Osteopati er en god behandlingsform for forebygging av plager og skader. En osteopat kan oppdage funksjonsfeil i muskelskjelettsystemet eller i bindevevsnettverket før de gir symptomer. 

Forebyggende behandling hos osteopat går inn for å optimalisere funksjonsnivået hos barnet. Gjennom osteopatibehandling vil kroppen bli mer bevegelig. Gjennom osteopatibehandling nærmer osteopatene seg det enkelte individs optimale kapasitet og potensial. Målet med osteopatibehandlingen er å oppnå økt bevegelighet og økt kroppsfunksjon. Dette vil gi en bedre helsegevinst på kort og lang sikt.