Hilde Vermedal Osteopat D.O

Hilde Vermedal er innehaver av OK klinikken på Majorstuen i Oslo, og arbeider som osteopat og akupunktør ved OK klinikken som ligger sentral på Majorstuen ikke langt fra Majorstuen t-bane stasjon. Hun er utdannet osteopat, akupunktør og fysioterapeut.

Hilde er utdannet osteopat, fysioterapeut og akupunktør. Osteopati- og akupunktørutdannelsen har hun fra Belgia. Hennes hovedoppgave i osteopati omhandlet kraniosakral osteopati. I tillegg har hun Advanced Course ved universiteter i Kina i både Beijing og Nan Jing. Hennes 4-årige fysioterapiutdannelse tok hun i Amsterdam.

I dag jobber Hilde hovedsakelig som osteopat og akupunktør. Tidligere har hun arbeidet som lærer i 5 år ved Norsk Høyskole i Osteopati i faget kraniosakral osteopati. Hun har også arbeidet som lærer ved Akupunkturhøyskolen i 3 år. Hun har sittet i skolestyret ved Norsk Høgskole i Osteopati fra 1998 til 2002 hvorav de to siste årene som styreleder.

Hilde brenner for faget sitt, og mener hun er utrolig heldig som føler at yrket hennes nærmest føles som en hobby. Hun er lidenskapelig opptatt av hva hun driver med. Noe av styrkene hennes er akutte og kroniske korsryggsmerter, hun har behandlet veldig mange med følgeskader etter hjernerystelse, bil- og sykkelulykker, og har en dyp forståelse av problemstillinger relatert til fot og ankel.

Hilde behandler voksne som barn, samt gravide med bekkenrelaterte plager og spedbarn. I tillegg behandler hun også gjerne hunder og katter som har smerter og er stive av ulike årsaker.  Hilde har veldig lang erfaring som osteopat, i tillegg er hun interessert i kosthold og ernæring og er en av terapeutene ved klinikken som tar matintoleransetester.

Kontakt oss for timebestilling på tlf: 23 21 38 00, e-post: mail@okklinikken.no, eller sett opp time via vår online booking her.

 

Hilde Vermedal is the owner of the OK clinic at Majorstua in Oslo, and is working as an osteopath and acupuncturist at OK klinikken (in the centre of Oslo close to the tube station, Majorstua Station). She is a trained osteopath, acupuncturist and physiotherapist.

She has her osteopathy and education from Belgium and England, and her acupuncturist  education from Belgium. Her main thesis in osteopathy dealt with craniosacral osteopathy, also called craniosacral therapy. In addition, she has Advanced Courses at universities in China in both Beijing and Nan Jing. She took her 4-year physiotherapy education in Amsterdam.

Today, Hilde works mainly as an osteopath and acupuncturist. She has previously worked as a teacher for 5 years at the Norwegian University College of Osteopathy in the subject craniosacral osteopathy. She has also worked as a teacher at the Acupuncture College for 3 years. She has been on the school board at the Norwegian University College of Osteopathy from 1998 to 2002, of which the last two years as chair of the board.

Hilde is passionate about what she does and her subject, and thinks she is incredibly lucky to feel that her profession almost feels like a hobby. Some of her strengths are acute and chronic low back pain, she has treated many with consequential injuries after concussions, car and bicycle accidents, and has a deep understanding of issues related to the foot and ankle.

Hilde treats adults as children, as well as pregnant women with pelvic-related ailments and infants. In addition, she also treats dogs and cats who have pain and are stiff for various reasons. Hilde has very long experience as an osteopath, in addition she is interested in diet and nutrition and is the therapists at the clinic who takes food intolerance tests.

Contact us for an appointment on telephone: 23 21 38 00, e-mail: mail@okklinikken.no, or set up an appointment via our online booking here: https://okklinikken.makeplans.no/categories

Osteopati

Mattias Lövgren er muskelterapeut. Han har utdannet seg ved Kristiania Høyskole og har bachelorgrad i osteopati .

 

Osteopat Ingrid Bjørklund har sin 4-årige utdannelse fra Høyskolen Kristiania, og jobber nå ved OK Klinikken på Majorstua i Oslo. 

Osteopat Henning Abrahamsen har sin 4-årige utdannelse fra Høyskolen Kristiania og han arbeider ved OK klinikken på Majorstua i Oslo.

Osteopat Amy Jahr har en masterutdanning i osteopati fra European School of Osteopathy i England og har gjennomført fem år med videreutdanning innenfor kraniell, visceral, obstetrisk og pediatrisk osteopati (barneosteopati), samt dyreosteopati. Hun arbeider som osteopat ved OK klinikken, Majorstuen Oslo som ligger rett ved Majorstuen t-bane stasjon.

Andrea Becher er utdannet osteopat fra Norsk Høgskole i Osteopati og er medlem av Norsk Osteopatforbund (NOF). Andrea er også sertifisert Pediatrisk osteopat (barneosteopat) fra Osteopathie Schule Deutschland, og har videreutdannelse innen kvinnehelse.