Hjernerystelse

Hjernerystelser gir oftest kun forbigående plager. Det er derimot enkelte som kan få senskader og langvarige plager etter en hjernerystelse. Dette kan være plager som langvarig hodepine og svimmelhet. Våre osteopater foretar grundige undersøkelser og setter opp individuell behandling rettet mot den enkelte pasient sine plager.

 

Symptomene man får ved en hjernerystelse forsvinner vanligvis etter noen dager, men enkelte kan oppleve å ha slike plager i flere uker eller måneder. Noen får også senskader som et resultat av en hjernerystelse. Dette kan være svimmelhet, konsentrasjonsvansker, hodepine, lysskyhet eller psykiske forstyrrelser. Våre osteopater kan hjelpe deg med behandling av senskader knyttet til en hjernerystelse. Hjernerystelse kan oppstå dersom du har fått et kraftig støt mot hodet eller dersom du har fått et slag direkte mot hodeskallen. Kanskje du har vært uheldig å falle av hesten eller vært i en skiulykke. En hjernerystelse kan gi kortvarig bevisstløshet, hodepine, eventuelt også hukommelsestap. Enkelte kan også oppleve kvalme og brekninger. Ved tegn til hjernerystelse bør man alltid oppsøke legevakt eller fastlege.

Behandling hos osteopat ved senskader og plager knyttet til hjernerystelser er individualisert ut i fra den enkelte pasient sine plager. Våre osteopater tar grundige undersøkelser av den enkelte pasients sykdomshistorie, hjernerystelsens opprinnelse og en fysiologisk undersøkelse for å kartlegge plagenes mønster. Gjennom en undersøkelse vil osteopatene kunne danne et bilde av hvor plagene er lokalisert og sette opp en behandlingsplan for å bedre plagene.

Årsaken til problemene våre behøver nødvendigvis ikke ligge der hvor vi har vondt. Smertene kan ha sitt opphav et helt annet sted i kroppen. Osteopatien er unik fordi kroppen betraktes som en helhet, og fordi behandlingsteknikkene er meget skånsomme.

 

Ønsker du veiledning og behandling av en av våre osteopater? Ta kontakt med oss på telefon 23 21 38 00 eller sette opp en time via vår online bookingtjeneste HER.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden