Betingelser

Avbestilling
Hos OK klinikken kan du avbestille timen innen kl. 16.00 VIRKEDAGEN FØR din avtalte tid. Mandagstimer kan du imidlertid avbestille lørdager mellom kl. 09.45 og 14.00. Unntaket er i skoleferier hvor vi holder lørdagssteng. Da må avbestillingen være oss i hende innen fredag kl. 16.00.
Disse avbestillingsreglene gjelder også ved fravær på grunn av egen sykdom eller ved sykt barn. 
Ikke avbestilt time må betales i sin helhet.

 

Avbestilling ved forsikringsavtale
Har du behandling som helt eller delvis dekkes av en forsikringsavtale eller arbeidsgiver, dekkes kun de timene som du møter personlig på. Det vil si at hvis du avbestiller en slik behandlingstime for sent eller ikke møter opp til avtalt time uten å avbestille på forhånd, må du selv dekke både egenandel og refusjonsbeløpet.


Kurs
For kurs gjelder den angitte til og fra dato.

 

Booking av timer
Timer kan bookes via e-post, vår online bookingtjeneste eller på telefon: 23 21 38 00. Hvis du har flere utestående betalinger for timer du har hatt kan du ikk booke ny time før betalingen er registrert hos oss. 

 

Studentrabatt
Vi har også studentrabatt. For å få denne rabatten gjelder egne betingelser som du finner her.

 

Lørdager
Vi vil få minne om at vi ikke holder lørdagsåpent i juli, nærmere bestemt i skolebarnas sommerferie (ca. fra 23. juni til 18. august), i romjulen, og i forbindelse med påskeferien. Da må du avbestille innen klokken 16.00 på fredager.
Hos oss er det samme pris for behandlinger på lørdager.

 

Varighet av behandling
For alle behandlinger inkluderer varigheten av behandlingen forberedelse av pasienten som blant annet av- og påkledning, samtaler m.m. 

 

Fakturering
Faktura kan bare gis om det avtales på forhånd. Ved fakturering kommer administrasjonsgebyr i tillegg både for papirfaktura og faktura tilsendt via e-post.