Arbeidsplassvurdering

Monica er utdannet på Sjukgymnastinstitutet  i Stockholm og jobber med arbeidsplassvurdering.