Hvordan oppstår en matintoleranse?

Mat påvirker som kjent kroppen vår. Matintoleranse utvikles når immunforsvaret vårt reagerer på en eller flere typer matvarer.

Selv om dette kan være matvarer vi tidligere har spist uten problemer, kan man over tid utvikle en intoleranse dersom immunforsvaret starter en allergisk reaksjon og begynner å angripe stoffene i matvaren. Disse ”inntrengerne” på immunforsvaret kalles allergener. Immunforsvaret vårt vil angripe disse ved hjelp av antistoffer. Antistoffene fjerner det immunforsvaret opplever som giftig materiale, og setter i gang reaksjoner som igjen fører til fjerning av allergenene. Når du opplever symptomer, er dette kroppens måte å si ifra hvilke reaksjoner som foregår.

Mer om Matintoleranse

En matintoleranse kan beskrives som en forsinket reaksjon på maten vi spiser, i motsetning til en matallergi, hvor reaksjonen ofte kommer umiddelbart.

Det er selvsagt ikke alle som bør ta matintoleransetest. Den enkleste måten å få en indikasjon på om man bør ta denne, er å se på symptomsjekklisten.

En matintoleranse oppstår når barrieren mellom tarm og blod er redusert (større gjennomtrengelighet i tarmslimhinnen), samtidig med at matpartikler ikke brytes tilstrekkelig ned i tarmen.

Har man matvareallergi får man nesten umiddelbart symptomer, og det er lett å linke allergien til et gitt/eller flere produkt/er man har inntatt. Dette er noe de aller fleste vet om.

Et antistoff er et middel som immunsystemet bruker for å angripe ” inntrengere”, allergener.

Matvarer man tidligere har kunnet spise uten problemer, kan man over tid utvikle en intoleranse mot dersom immunforsvaret starter en allergisk reaksjon og begynner å angripe stoffene i matvaren. Disse ”inntrengerne” på immunforsvaret kalles allergener.

Antistoffene fjerner det immunforsvaret opplever som giftig materiale, og setter i gang reaksjoner som igjen fører til fjerning av allergenene. Når du opplever symptomer, er dette kroppens måte å si ifra hvilke reaksjoner som foregår.