Hvem bør ta en matintoleransetest?

Det er selvsagt ikke alle som bør ta matintoleransetest. Den enkleste måten å få en indikasjon på om man bør ta denne, er å se på symptomsjekklisten.

Det er tre kriterier du kan gå etter før du beslutter om du vil ta matintoleransetesten eller ikke. Hvis du tilfredsstiller en eller flere av disse kriteriene, bør du vurdere å ta matvareintolernasetesten.

1) Dersom du vet at du blir oppblåst, uvel, rastløs, tung i kroppen, energiløs, løs i magen eller får mye luft etc. av mat, bør du absolutt vurdere å la deg teste.

2) Dersom du slår ut med 8 poeng eller mer på hver enkelt undergruppe (se symptomsjekklisten).

3) Slår du ut på 40 poeng eller mer på alle spørsmålene totalt sett i symptomsjekklisten bør du vurdere å ta testen.

 

For å få tatt matintolernasetesten, ta kontakt med OK klinikken på telefon 23 21 38 00, eller bestille via mail. Når testresultatet foreligger settes du opp på en oppfølgingstime, hvor du blir forelagt testresultatet. I tillegg vil du få råd og veiledning med hensyn til hvilke tiltak som bør settes inn.

NB! Husk å ta med deg den utfylte symptomsjekklisten til den første konsultasjonen.

Mer om Matintoleranse

En matintoleranse kan beskrives som en forsinket reaksjon på maten vi spiser, i motsetning til en matallergi, hvor reaksjonen ofte kommer umiddelbart.

Mat påvirker som kjent kroppen vår. Matintoleranse utvikles når immunforsvaret vårt reagerer på en eller flere typer matvarer.

En matintoleranse oppstår når barrieren mellom tarm og blod er redusert (større gjennomtrengelighet i tarmslimhinnen), samtidig med at matpartikler ikke brytes tilstrekkelig ned i tarmen.

Har man matvareallergi får man nesten umiddelbart symptomer, og det er lett å linke allergien til et gitt/eller flere produkt/er man har inntatt. Dette er noe de aller fleste vet om.

Et antistoff er et middel som immunsystemet bruker for å angripe ” inntrengere”, allergener.

Matvarer man tidligere har kunnet spise uten problemer, kan man over tid utvikle en intoleranse mot dersom immunforsvaret starter en allergisk reaksjon og begynner å angripe stoffene i matvaren. Disse ”inntrengerne” på immunforsvaret kalles allergener.

Antistoffene fjerner det immunforsvaret opplever som giftig materiale, og setter i gang reaksjoner som igjen fører til fjerning av allergenene. Når du opplever symptomer, er dette kroppens måte å si ifra hvilke reaksjoner som foregår.