Hva er et antistoff?

Et antistoff er et middel som immunsystemet bruker for å angripe ” inntrengere”, allergener.

Mer om Matintoleranse

En matintoleranse kan beskrives som en forsinket reaksjon på maten vi spiser, i motsetning til en matallergi, hvor reaksjonen ofte kommer umiddelbart.

Mat påvirker som kjent kroppen vår. Matintoleranse utvikles når immunforsvaret vårt reagerer på en eller flere typer matvarer.

Det er selvsagt ikke alle som bør ta matintoleransetest. Den enkleste måten å få en indikasjon på om man bør ta denne, er å se på symptomsjekklisten.

En matintoleranse oppstår når barrieren mellom tarm og blod er redusert (større gjennomtrengelighet i tarmslimhinnen), samtidig med at matpartikler ikke brytes tilstrekkelig ned i tarmen.

Har man matvareallergi får man nesten umiddelbart symptomer, og det er lett å linke allergien til et gitt/eller flere produkt/er man har inntatt. Dette er noe de aller fleste vet om.

Matvarer man tidligere har kunnet spise uten problemer, kan man over tid utvikle en intoleranse mot dersom immunforsvaret starter en allergisk reaksjon og begynner å angripe stoffene i matvaren. Disse ”inntrengerne” på immunforsvaret kalles allergener.

Antistoffene fjerner det immunforsvaret opplever som giftig materiale, og setter i gang reaksjoner som igjen fører til fjerning av allergenene. Når du opplever symptomer, er dette kroppens måte å si ifra hvilke reaksjoner som foregår.