Trenger jeg henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut?

Nei, du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til fysioterapeut hos oss. 

Når det gjelder fysioterapi og behovet for henvisning fra lege, kommer dette an på om fysioterapeuten har avtale med kommunen eller ikke. Her på klinikken på Majorstuen i Oslo har vi fysioterapeuter uten kommunal refusjonsavtale. Enklete steder kan ventetiden være lang dersom du ønsker å benytte deg av en fysioterapeut med avtale i Oslo. Fordelen med fysioterapeuten uten avtale er at du kommer raskt inn til behandling. Vi kan gi deg time raskt, med gunstige åpningstider for deg. 

Når det kommer til behandling hos fysioterapeut anbefales det å komme raskt i gang med fysioterapibehandlingen. Faren er at man blir stående lenge på ventelisten, og at smertene setter seg og blir varige. Det vil da kunne ta mye lenger tid å bli kvitt plagene sine igjen. Forskning viser også at man blir raskere bedre eller frisk dersom man kommer tidlig i gang med behandlingen hos fysioterapeut. 

Mer om Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste. Fysioterapeuters kunnskap om, og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse, er sentralt i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen innenfor fysioterapi baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapeutenes behandlingsform er individuell knyttet til hver enkelt pasient og hver enkelt plage. Behandlingen fysioterapeuten benytter seg av kommer an på de funn terapeuten gjør under diagnostiseringen. Fysioterapeuten velger den behandlingsform som til en hver tid har best effekt på pasienten.

Her ved klinikken på Majorstuen i Oslo har vi for øyeblikket ingen fysioterapeuter med kommunal refusjonsavtale.  Dette kan endre seg, så ta kontakt med oss dersom du ønsker å stå på venteliste for plass hos en fysioterapeut med kommunal avtale.

Barn kan ofte ha en stor effekt av å gå til fysioterapi. Våre fysioterapeuter har kunnskap og erfaring knyttet til fysioterapibehandling av barn. Våre fysioterapeuter møter barn og unge med ulike problemer. 

Fysioterapeuter kan ikke skrive ut sykemeldinger. Våre kiropraktorer er primærhelsekontakt og kan skrive ut sykemeldinger ved behov.