Hva kan behandles med fysioterapi?

Fysioterapeutenes behandlingsform er individuell knyttet til hver enkelt pasient og hver enkelt plage. Behandlingen fysioterapeuten benytter seg av kommer an på de funn terapeuten gjør under diagnostiseringen. Fysioterapeuten velger den behandlingsform som til en hver tid har best effekt på pasienten.

Fysioterapi kan hjelpe mot mange ulike problemer og plager, noen av de vanligste plagene er listet opp nedenfor.  

•Nakkeplager
•Kneplager
•Belastningslidelser
•Ryggplager
•Isjas
•Bekkenløsning
•Sene- og muskelbetennelser ("muse arm")
•Ankel/fot plager
•Postoperativ behandling
•Idrettsskader og tilsvarende skader hos ikke-idrettsutøvere
•Hodepine
•Armsmerter

 

Ved enkelte tilfeller vil det være nyttig å kunne kombinere ulike behandlingsformer. Fysioterapi egner seg godt som behandling i kombinasjon med blant annet osteopati, kiropraktikk, massasje eller akupunktur. Dette er behandlingsformer vi også tilbyr på klinikken på Majorstuen i Oslo. Fysioterapeuten kan enkelt henvise deg videre til andre typer behandlingformer dersom det vil være behov for dette. 

Mer om Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste. Fysioterapeuters kunnskap om, og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse, er sentralt i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen innenfor fysioterapi baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Nei, du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til fysioterapeut hos oss. 

Her ved klinikken på Majorstuen i Oslo har vi for øyeblikket ingen fysioterapeuter med kommunal refusjonsavtale.  Dette kan endre seg, så ta kontakt med oss dersom du ønsker å stå på venteliste for plass hos en fysioterapeut med kommunal avtale.

Barn kan ofte ha en stor effekt av å gå til fysioterapi. Våre fysioterapeuter har kunnskap og erfaring knyttet til fysioterapibehandling av barn. Våre fysioterapeuter møter barn og unge med ulike problemer. 

Fysioterapeuter kan ikke skrive ut sykemeldinger. Våre kiropraktorer er primærhelsekontakt og kan skrive ut sykemeldinger ved behov.