Kan fysioterapeuter behandle barn?

Barn kan ofte ha en stor effekt av å gå til fysioterapi. Våre fysioterapeuter har kunnskap og erfaring knyttet til fysioterapibehandling av barn. Våre fysioterapeuter møter barn og unge med ulike problemer. 

Våre fysioterapeuter ser på blant annet på barnas bevegelsesmønster, balanse og funskjoner i ledd og muskler. Barn vokser ulikt og kan oppleve å få voksesmerter, spenninger i kroppen, og ha ulike bevegelsesmønster. Barn kan også oppleve å få de samme plagene som voksne som hyppig hodepine, søvnvansker, ryggvondt eller idrettsrelaterte skader. Det kan være spesielt viktig at barn oppsøker fysioterapeut for å endre bevegelsesmønstre slik at de ikke utvikler seinskader eller problemer i voksen alder. 

Mer om Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste. Fysioterapeuters kunnskap om, og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse, er sentralt i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen innenfor fysioterapi baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapeutenes behandlingsform er individuell knyttet til hver enkelt pasient og hver enkelt plage. Behandlingen fysioterapeuten benytter seg av kommer an på de funn terapeuten gjør under diagnostiseringen. Fysioterapeuten velger den behandlingsform som til en hver tid har best effekt på pasienten.

Nei, du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til fysioterapeut hos oss. 

Her ved klinikken på Majorstuen i Oslo har vi for øyeblikket ingen fysioterapeuter med kommunal refusjonsavtale.  Dette kan endre seg, så ta kontakt med oss dersom du ønsker å stå på venteliste for plass hos en fysioterapeut med kommunal avtale.

Fysioterapeuter kan ikke skrive ut sykemeldinger. Våre kiropraktorer er primærhelsekontakt og kan skrive ut sykemeldinger ved behov.