Har fysioterapeuten refusjonsordning?

Her ved klinikken på Majorstuen i Oslo har vi for øyeblikket ingen fysioterapeuter med kommunal refusjonsavtale.  Dette kan endre seg, så ta kontakt med oss dersom du ønsker å stå på venteliste for plass hos en fysioterapeut med kommunal avtale.

Fysioterapeuter med kommunal avtale har ofte lengre ventetid. Fordelen med fysioterapeuten uten avtale er at du kommer raskt inn til behandling, mens du derimot normalt må vente uforholdsmessig lenge for å komme inn til en fysioterapeut med avtale. Når det gjelder psykomotoriske fysioterapeuter er det generelt veldig lange ventelister i Oslo. Det vil være anbefalt å komme igang med behandling så raskt som mulig, for å unngå senskader og varige problemer. Våre fysioterapeuter kan gi deg time på dagen. Ta kontakt for å få time hos vår psykomotoriske fysioterapeut uten avtale hvor ventetiden er kort.

Vi anbefaler deg å komme raskt i gang med behandlingene. Fare med å stå for lenge på ventelisten er at smertene får "satt" seg, og kan bli kroniske. Det vil da kunne ta mye lenger tid å bli kvitt plagene sine igjen.

Mer om Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste. Fysioterapeuters kunnskap om, og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse, er sentralt i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen innenfor fysioterapi baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapeutenes behandlingsform er individuell knyttet til hver enkelt pasient og hver enkelt plage. Behandlingen fysioterapeuten benytter seg av kommer an på de funn terapeuten gjør under diagnostiseringen. Fysioterapeuten velger den behandlingsform som til en hver tid har best effekt på pasienten.

Nei, du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til fysioterapeut hos oss. 

Barn kan ofte ha en stor effekt av å gå til fysioterapi. Våre fysioterapeuter har kunnskap og erfaring knyttet til fysioterapibehandling av barn. Våre fysioterapeuter møter barn og unge med ulike problemer. 

Fysioterapeuter kan ikke skrive ut sykemeldinger. Våre kiropraktorer er primærhelsekontakt og kan skrive ut sykemeldinger ved behov.