For tidlig fødte (premature) spedbarn har stor nytte av osteopati

Forskning har vist at osteopati og osteopatisk behandling hos en gruppe for tidlig fødte (premature) spedbarn reduserte risikoen både for høy forekomst av symptomer knyttet til mage-og tarmsystemet, og for et forlenget opphold på nyfødtintensiven.

For tidlig fødte (premature) spedbarn og osteopati

Det å få et barn som blir født for tidlig kan oppleves med en blanding av glede og frykt. Du gledes over at det er kommet et nytt familiemedlem, men samtidig er du kanskje redd og mangler informasjon om hvilke konsekvenser den tidlige fødselen vil ha for barnet. Omtrent 5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel. Dette vil si at barnet fødes før utgangen av uke 37. Hvordan barnet påvirkes av en for tidlig fødsel variere veldig fra barn til barn og ikke minst med tanke på hvilken fødselsvekt og utvikling barnet har hatt frem til fødselen. Barn som er født for tidlig har umodne organsystemer og symptomene som kan oppstå hos premature spedbarn er ofte knyttet til at organene ikke er fult ut klare for et liv utenfor livmoren. Enkelte av problemene premature spedbarn kan oppleve er knyttet til barnets evne til å ta opp næring og at mage- og tarmsystemet ikke fungerer optimalt.  

Problemer med fordøyelsen

Lengden av opphold på nyfødtintensiven er ofte knyttet til barnets fødselsvekt og barnets utvikling av fordøyelsessystemet. Jo tidligere i svangerskapet barnet blir født, desto lenger opphold på sykehus er ofte nødvendig. Dette skyldes delvis en høyere forekomst av medisinske komplikasjoner hos spedbarn med svært lav fødselsvekt. I tillegg har disse barna sammenlignet med barna som kommer nærmere termin en rekke andre behov som må stabiliseres.

Typiske symptomer knyttet til fordøyelsen kan være halsbrann, diaré, magesmerter, forstoppelse, kvalme og oppkast. Hos premature spedbarna er symptomene ofte knyttet til unormal fordøyelsesfunksjon og oppgulp/oppkast. Problemene strekker seg også til sviktende toleranse for inntak av mat. En studie utført ved hovedsykehuset i Pescara, Abruzzo i Italia ønsket å se på hvordan osteopatisk behandling fremfor kirurgiske inngrep kunne virke inn på behandlingen av premature spedbarn. Forskergruppen ønsket å se på hvilken effekt osteopatisk behandling kunne ha for å bedre toleransen for næringsopptak og for å redusere de kliniske komplikasjonene premature spedbarn kan stå ovenfor. 

Osteopatisk behandling
I stede for å utføre kirurgiske inngrep, benyttet forskerne seg av behandlingsteknikker innenfor osteopati. Studien strakk seg over en tidsperiode fra 2005 til 2008 og omhandlet 350 premature spedbarn ved nyfødtintensiven til hovedsykehuset i Pescara, Abruzzo i Italia. De for tidlige fødte spedbarnene mottok osteopatisk behandling to ganger i uken og den osteopatiske behandlingen startet innen barnets første 14 levedager. For å evaluere effekten av behandlingsformen og osteopatisk behandlingsteknikk på premature spedbarn, ble forskjellene mellom studiegruppene og kontrollgruppene målt opp mot forandringer i barnas fordøyelsesfunksjon. Lengden på oppholdet ble også registrert. 

Resultatene viste at osteopatisk behandling kan redusere den høye forekomsten av symptomer knyttet til fordøyelsessystemet man ofte ser hos premature spedbarn. I tillegg viste studien at et signifikant høyere antall barn som mottok osteopatisk behandling, kunne forlate nyfødtintensiven før 28 dager, uavhengig av kjønn, fødselsvekt og mating ved ankomst.

Et slikt forskningsresultat kan være en viktig implikasjon for hvordan behandling av premature barn kan optimaliseres.  Forskerne fortsetter sine studier på området gjennom å foreta tilfeldige kontrollstudier for å kunne bekrefte funnene ytterligere. 

Våre osteopater har lang erfaring og  bred kunnskap knyttet til behandling av spedbarn og barn med startvansker i livet. Våre osteopater synes det er spesielt givende å se hvordan nyfødte og barn med sen motorisk utvikling, stivhet, smerter, uro og dårlig søvnkvalitet kan ha svært positive resultater av osteopatisk behandling. Har du spørsmål vedrørende behandling av ditt barn, ta kontakt med oss.

 

Kilde:

Chiropractic and Manual Therapies 

Helsenett.no

 

Flere Blogg-innlegg

Oppdag hvordan osteopati kan lindre stress og angst: En vei til bedre livskvalitet og søvn!

Fantastiske nyheter for alle som lever med Parkinson sykdom! 

Osteopatisk behandling ved kvinnerelaterte plager
Osteopati og kvinnehelse er det store interessefeltet til osteopat Ingrid Bjørklund ved OK klinikken på...