Hodepine og migrene

Har du plager med hodepine eller migrene? Våre terapeuter har god erfaring innenfor behandling av migrene og spenningshodepine.

 

Hodepine kan komme i mange ulike former. Noen har det mer sporadisk med mindre smerter, mens andre opplever å få bankende smerter som kan virke hemmende på livskvaliteten. I tillegg til ryggplager er hodepine og migrene de problemene som flest oppsøker en en terapeut for. Manuell behandling har vist seg å ha god effekt på behandling av nakke- og hodespenninger. Det finnes ulike varianter av hodepine og en terapeut vil kunne gi deg en grundig undersøkelse av din plagesituasjon. Gjennom gode kunnskaper og lang erfaring med muskel- og skjelettsystemet kan våre terapeuter diagnostisere problemet og årsaken til plagen dine og på denne måten gi deg rett behandling.

Hvorfor får vi hodepine?
Årsakene til hodepine eller migrene kan være mange. Ulike former for hodepine kan enkelte ganger trigges av elementer i hverdagen. Noen får hodepine når de er stresset, andre kan få hodepine av ulike matvarer, og mange får hodepine i sammenheng med spenninger i muskler og ledd.

Forskning har vist at det finnes ytre årsaker som forårsaker hodepine. Ytre årsaker kan være høyt blodtrykk, lavt blodsukker, feber eller infeksjoner. Du har kanskje opplevd å få hodepine eller migreneanfall når du spiser sjokolade, sitrusfrukter, ost eller drikker rødvin. Videre kan årsaker som stress og søvnmangel lede til hodepine. Hvordan hverdagslivet utarter seg og hvordan ditt aktivitetsnivå er har også en innvirkning på hvordan kroppen reagerer. Har du en stillesittende jobb eller en dårlig arbeidsstilling kan dette føre til stive muskler og ledd som igjen vil skape muskelspenninger i nakke og hode. Våre terapeuter innenfor osteopati, fysioterapi og akupunktur er opptatt av å bedre din hverdagssituasjon. Innenfor behandlingsformen osteopati vil det også være et stort fokus på opptrening og rehabilitering. Dette innebærer at osteopaten vil, sammen med deg, arbeide frem øvelser og tiltak som kan være med på å bedre din bevegelighet og redusere plager med migrene og hodepine.

De tre vanligste formene for hodepine en terapeut behandler:

Spenningshodepine:

Dette er den vanligste formen for hodepine og skyldes ofte faktorer i hverdagen som stress, psykiske forhold, eller stramme nakkemuskler. Hodepinen kan vedvare i flere dager og kan oppleves som trykkende. Dersom plagene har sammenheng med stram nakkemuskulatur eller forminsket bevegelighet i leddbånd, vil våre terapeuter fokusere på å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystemet. I tillegg til manuell behandling vil våre terapeuter være behjelpelige med å veilede deg med ergonomiske endringer knyttet til din arbeidssituasjon og treningsøvelser.

Nakkehodepine:

Denne formen for hodepine skyldes stivhet og nedsatt bevegelighet i nakken. Du kan også oppleve smerter i skulder og arm på samme side som smertene i hodet forekommer. Osteopati kan benyttes i slike anledninger og kan ofte være forbundet med manipulasjonsteknikker og en klikkelyd (kalt knekking på folkemunne) sammen med et utall av andre teknikker. Mange kan kanskje være redde for klikkelyden som oppstår under en osteopatibehandling, men denne forekommer som et resultat av at en leddkorreksjon blir utført. Det er en naturlig lyd som kommer av at gass frigjøres fra et naturlig vakuum som vi kan finne i alle ledd. Nakkehodepine kan komme av at nerver sitter i klem og korreksjon av ledd hos en osteopat kan lede til at trykket vil lette. Osteopaten vil ofte også kunne finne stivhet andre steder i kroppen som kan være veldig viktig for å få til en mer varig effekt av behandlingen.

Migrene:

Migrene rammer alt fra yngre til middelaldrende personer og kan ofte være arvelig. Migreneanfallene kan ha ujevn varighet og mange opplever å få forvarsler før migreneanfallet setter inn. Smerten er gjerne pulserende og du kan oppleve å reagere sterkt på lyd og lys under anfallet. Behandling av migrene hos en osteopat skjer ved at korreksjonen av ledd fører til en stimulering av nervereseptorene. Dette er med på å hemme smertesignalene fra nervebanen til hodet som er med på å utløse migreneanfallene. Osteopati er en skånsom behandlingsmetode, og man ser svært få bivirkninger knyttet til behandling hos osteopat.

Hvordan finner man rett behandlingsform for hodepine?

For å oppnå best mulig behandling av hodepine og migrene er det viktig å finne årsaken til hodepinen. Dersom du har vedvarende hodepine og spenninger i muskulaturen vil OK klinikkens terapeuter foreta systematiske og grundige undersøkelser av deg. Da det er mange faktorer som kan utløse plager med migrene og hodepine vil våre osteopater danne seg et helhetsbildet av din livssituasjon og smerteforløp før behandlingen påbegynner. De kliniske undersøkelsene, som medfører grundig undersøkelse av nakke, skuldre, rygg, kjeve og kranium, vil kunne være med på å lokalisere funksjonsfeil som er med på å forårsake hodepine eller migrene. Undersøkelsene vil danne grunnlaget for den videre behandlingen hos terapeuten/osteopaten som vil bidra til å lette spenninger i hode, nakke og muskulatur. 

Hvordan kan man behandle hodepine?

Selv om hodepine og migrene kommer i ulike former, og symptomene skiller seg fra hverandre, vil våre terapeutene kunne gi deg råd og veiledning. Enten du trenger behandling hos osteopat, fysioterapeut, akupunktør, massør eller dersom du trenger henvisning til spesialist, vil vi kunne hjelpe deg med å få den undersøkelsen og behandlingen du trenger. Våre terapeuter har et tett samarbeid seg i mellom og vil kunne anbefale deg videre til andre behandlingsformer, tilleggsundersøkelser eller spesialister dersom dette anses som hensiktsmessig.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden