Kan gravide gå til akupunkturbehandling?

Ja, akupunktur er en effektiv behandlingsform for gravide. En kyndig akupunktør vet hvilke punkter som skal unngås og da innebærer det ingen risiko for fosteret. Mange gravide har stort utbytte av akupunktur for å lette svangerskapsplager. Flere og flere kvinner forsøker også akupunktur i forbindelse med fødsel med gode resultater.

Mer om Akupunktur

Akupunktur er en mange tusen år gammel behandlingsform fra Østen hvor tynne nåler stikkes i bestemte punkter på kroppen og påvirker kroppens iboende evne til å helbrede seg selv. Metoden er en del av tradisjonell kinesisk medisin og blir stadig mer anerkjent som et behandlingssystem som brukes som alternativ eller supplement til skolemedisinen.

Sliter du med kroniske smerter? Tilstanden er vanligere enn hva man skulle tro.

Smertene kan variere fra mindre plagsomme til de tilfeller hvor hverdagen og livet i stor grad utfordres. Dersom man ofte må hanskes med smerter vil det for mange være ønskelig å finne alternativ lindring til smertestillende medikamenter. Et alternativ kan være akupunktur. Akupunktur kan behandle mange tilstander i kroppen, men særlig smerter. Her i Norge har det for eksempel blitt mer og mer vanlig med akupunktur som alternativ smertelindring under fødsler.

 

Akupunktur behandler både akutte og kroniske lidelser

Ved diagnostiseringen foretar akupunktøren en grundig utspørring om nåværende og tidligere sykdommer samt den generelle allmenntilstanden for å få et helhetsbilde av pasienten.

Akupunktur går under alternativ behandling og dekkes ikke av staten.

Akupunktur er ikke spesielt smertefullt. Nålene som brukes under behandling 25-50 ganger tynnere enn for eksempel en synål. Man kjenner som regel et lite stikk når nålen settes inn, men når nålen er innunder huden kjenner man som regel ingenting.

Noen pasienter kan oppleve at symptomene forverres noe etter de første behandlingene med akupunktur. Dette er kun en indikasjon på at man har satt i gang energiene i kroppen, og at behandlingen begynner å virke. Noen pasienter kan også oppleve en endring i appetitt, hyppighet på vannlating og avføring og endring i søvnmønsteret. Ofte blir man også veldig avslappet eller smådøsig etter behandling. Dette går som regel fort over.