Hvordan virker akupunktur?

Sliter du med kroniske smerter? Tilstanden er vanligere enn hva man skulle tro.

Smertene kan variere fra mindre plagsomme til de tilfeller hvor hverdagen og livet i stor grad utfordres. Dersom man ofte må hanskes med smerter vil det for mange være ønskelig å finne alternativ lindring til smertestillende medikamenter. Et alternativ kan være akupunktur. Akupunktur kan behandle mange tilstander i kroppen, men særlig smerter. Her i Norge har det for eksempel blitt mer og mer vanlig med akupunktur som alternativ smertelindring under fødsler.

 

Lindring ved kroniske smerter
I en artikkel publisert i Archives of Internal Medicine, konkluderte forskerne med at akupunktur hadde lindring ved kroniske smerteplager som for eksempel smerter i rygg og hodepiner. Forskerne fant også at ekte TCM (traditional chinese medicine) akupunktur ga noe bedre resultater enn den såkalte placeboeffekten som kan oppleves når nålen enten settes overflatisk eller utenfor behandlingspunktene brukt i akupunktur.


Tidligere forskning på akupunktur
Funnene står i kontrast med mye av den tidligere forskningen hvor man har konkludert med at det ikke var noen forskjell mellom akupunktur og falsk akupunktur. Ved å gjennomgå rådataene til tidligere studier kunne forskerne hente ut respondentenes egenrapportering av smerte. Ved å standardisere de enkelte svarene fra de ulike studiene, kunne forskerne enklere få oversikt over effekten av ekte akupunkturbehandling sammenlignet med falsk akupunktur. I en større sammenligning fant forskerne effektiv lindring for smerter i rygg, nakke, hode, skuldre og artrose.


Mindre smerte med akupunktur
På en skala fra 0 – 100 (fra lavest til høyest smerte) oppga respondentene som begynte med 60 som utgangspunkt et gjennomsnittlig poengdropp på 30 etter akupunkturbehandling, 25 ved falsk akupunktur og 17 ved standard smertebehandling som ikke innebar nåler. Forskerne konkluderte med at det var en beviselig større andel som opplevde effekt av ekte akupunktur sammenlignet med falsk og at effektene ikke bare skyldtes placebo. Forskerne la stor vekt på å understreke at selv om det er snakk om en liten forskjell i tallene, så står de fleste som søker smertelindring ikke ovenfor valget mellom ekte eller falsk akupunktur, men mellom akupunktur eller ingen akupunktur i det hele tatt. I den sammenhengen ser man tydelig en effekt av denne type behandling.


Andre alternativer
Andre alternativer verdt et forsøk kan være psykomotorisk fysioterapi, kiropraktiske justeringer og massasje. Forandringer i kosten kan også hjelpe. Sørg for at inntaket ditt av omega3 er tilstrekkelig da dette kan virke betennelsesdempende, unngå ferdigmat og sukker, hvetemel og også fruktose hvis du er insulinfølsom.


Kilde: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/09/29/acupuncture-reduces-chronic-pain.aspx

Mer om Akupunktur

Akupunktur er en mange tusen år gammel behandlingsform fra Østen hvor tynne nåler stikkes i bestemte punkter på kroppen og påvirker kroppens iboende evne til å helbrede seg selv. Metoden er en del av tradisjonell kinesisk medisin og blir stadig mer anerkjent som et behandlingssystem som brukes som alternativ eller supplement til skolemedisinen.

Akupunktur behandler både akutte og kroniske lidelser

Ved diagnostiseringen foretar akupunktøren en grundig utspørring om nåværende og tidligere sykdommer samt den generelle allmenntilstanden for å få et helhetsbilde av pasienten.

Akupunktur går under alternativ behandling og dekkes ikke av staten.

Ja, akupunktur er en effektiv behandlingsform for gravide. En kyndig akupunktør vet hvilke punkter som skal unngås og da innebærer det ingen risiko for fosteret. Mange gravide har stort utbytte av akupunktur for å lette svangerskapsplager. Flere og flere kvinner forsøker også akupunktur i forbindelse med fødsel med gode resultater.

Akupunktur er ikke spesielt smertefullt. Nålene som brukes under behandling 25-50 ganger tynnere enn for eksempel en synål. Man kjenner som regel et lite stikk når nålen settes inn, men når nålen er innunder huden kjenner man som regel ingenting.

Noen pasienter kan oppleve at symptomene forverres noe etter de første behandlingene med akupunktur. Dette er kun en indikasjon på at man har satt i gang energiene i kroppen, og at behandlingen begynner å virke. Noen pasienter kan også oppleve en endring i appetitt, hyppighet på vannlating og avføring og endring i søvnmønsteret. Ofte blir man også veldig avslappet eller smådøsig etter behandling. Dette går som regel fort over.