Anne Katrine Matland Soneterapeut og Refleksolog

Anne Katrine har grunnutdanning innenfor fotsoneterapi og refleksologi fra Medika Nova i 2005, og har tatt etterutdanning som nevrorefleksolog ved Medika Nova i 2019-2021.

Hva er nevrorefleksologi?

Nevrorefleksologi betyr læren om nervesystemets reflekser, og er en ny og moderne behandlingsform som er utviklet i Norge siden 1990.

Som nevrorefleksolog er man opptatt av en helhetlig forståelse av kroppen, og jobber systematisk med punkter i huden for å påvirke kroppens funksjoner og biologi via nervesystemet for å hjelpe kroppen til en bedre helse.

 

Kan en refleksolog eller nevrorefleksolog avhjelpe stress, utbrenthet og mage- tarmproblematikk?

Menneskekroppen har ikke forandret seg mye de siste hundre årene, men det har skjedd store forandringer i samfunnet. Kroppene våre opplever nå andre og større belastninger enn tidligere. Vi lever i en tid der tempoet går stadig raskere, stressnivået er høyere, samt levesett og kosthold har gitt oss nye helseutfordringer.

En nevrorefloksolog jobber med ulike behandlingsformer som påvirker:

  • Muskel- og skjelettplager samt holdningsproblematikk
  • Mage- og tarmproblematikk
  • Psykiske plager som stress, tretthet og utbrenthet
  • Nedsatt immunforsvar

 

Bindevevsmassasje og lymfedrenering inngår også i behandlingsformen.

Anne Katrines brennende engasjement er lett å forstå gjennom den erfaringen hun har hatt med terapiformen hvor hun har fulgt opp pasienter som har respondert godt på refleksologi og nevrorefleksologi. Det å kunne yte helsehjelp i tilfeller hvor andre ikke har strukket til gir henne ekstra påfyll i hverdagen.

Hun syntes videre det er enestående å kunne jobbe tverrfaglig, noe hun har fått muligheten ved å arbeide på OK klinikken. Hennes hovedfokus er å øke livskvaliteten og gi pasienter en bedre hverdag.

Hun er medlem av Refleksologiforeningen, og arbeider både som Soneterapeut, Refleksolog og Nevrorefleksolog.