Monica Berlin

Monica er utdannet på Sjukgymnastinstitutet  i Stockholm og jobber med arbeidsplassvurdering.

Monica har lang erfaring innenfor bedriftshelsetjeneste og bedriftsfysioterapi. Hun har også tatt videreutdanning innenfor forebyggende fysioterapi og ergonomi ved Fysioterapihøgskolen i Oslo. Monica har arbeidet som ergonomikonsulent i flere store bedrifter, blant annet Norske Shell AS, IMB og Norsk Institutt for Forskning og Utvikling (NIFU).