Ingrid Hatlelid

Ingrid Hatlelid jobber som psykomotorisk fysioterapeut hos oss på OK klinikken ved Majorstuen i Oslo.

Som fysioterapeut og psykomotorisk fysioterapeut har Ingrid lang erfaring med psykiske lidelser, motivasjons- og endringsarbeid. Hun har en stor interesse for fysisk aktivitet og kosthold.

Ingrid har mange års erfaring fra treningsbransjen og bakgrunn innenfor ernæring fra Idrettshøyskolen. I sitt arbeid som psykomotorisk fysioterapeut har hun jobbet mye med vedvarende spenningsmønstre som kan gi smerter i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastning virker inn på kropp og sinn. Hun har god erfaring innenfor psykomotorisk fysioterapi og kan være til god hjelp for å øke kroppsbevisstheten i forhold til fastlåste bevegelsesmønstre. Ingrid har i tillegg erfaring med behandling av pasienter med et sammensatt sykdomsbilde med både psykiske og fysiske plager.

Ønsker du å sette opp en time til psykomotorisk fysioterapi hos Ingrid Hatlelid, ta kontakt med oss på telefon 23 21 38 00 eller via e-post: mail@okklinikken.no.

Psykomotorisk fysioterapi

Heidi Presterud Wiese jobber som psykomotorisk fysioterapeut hos oss på OK klinikken ved Majorstuen i Oslo.