Vilde Engevik Hjørnevik

Vilde Engevik Hjørnevik jobber som psykomotorisk fysioterapeut hos oss ved OK klinikken på Majorstua i Oslo.  Hun har nettopp flyttet til Oslo, og kan av den grunn ta i mot nye pasienter. Bestilling av time kan skje via tlf.nr. 23 21 38 00.

Vilde er utdannet fysioterapeut ved Norges Teknisk-vitenskapelige universitet i Trondheim, og driver nå både med psykomotorisk fysioterapibehandling samt allmenn fysioterapi ved OK klinikken. Hun har erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og er nå under spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. 

 

Langvarige belastninger som stress eller traumatiske opplevelser, kan påvirke kroppen, både mentalt og fysisk. Vilde er opptatt av kroppen som helhet, og å hjelpe deg med det du selv anser som viktig. Hun ønsker å hjelpe deg til å mestre hverdagen gjennom en kroppslig tilnærming, slik det er hensiktsmessig for nettopp deg.

 

Gjennom en grundig psykomotorisk undersøkelse, finner hun sammen med deg ut av behovet for psykomotorisk behandling, der målet på sikt er å oppnå varige endringer som er gunstige i det daglige. 

Hun tar også i mot allmennfysoterapi-pasienter, og er særlig interessert i nakke- og skulderplager, samt rehabilitering etter ortopedi. Hun har også erfaring innen rehabilitering etter hjerneslag og belastningsrelaterte lidelser. En viktig grunntanke for Vilde er å jobbe kunnskapsbasert innen fysioterapifaget.

Psykomotorisk fysioterapi

Vilde Engevik Hjørnevik jobber som fysioterapeut ved OK klinikken, og er utdannet ved Norges Teknisk-vitenskapelige universitet i Trondheim.