Sander Kirketeig

Sander Kirketeig er utdannet som fysioterapeut ved Oslomet. Han er i tillegg sertifisert Mensendieck instruktør og tilbyr timer i mensendieckgymnastikk.

Studieretningen Sander tok var Mensendieckfysioterapi som fokuserer seg i hovedsak på at undersøkelsen og behandlingen baserer seg på en helhetlig modell som tar for seg alle aspekter rundt en plage. Individuelt tilpasset behandling er nøkkelen til gode resultater!

I Mensendieckfysioterapi er behandlingen rettet mot både det fysiske og det psykiske, fordi dette påvirker hverandre. Psykisk stress kan sette seg i kroppen som fysiske plager, det er derfor viktig for Sander å ta for seg hele mennesket i behandlingen. Gjennom enkle øvelser, bevisstgjøring av riktig muskelbruk, fokus på pust og avspenning, samt hensiktsmessig kroppsholdning kan man oppnå god funksjon og smertelette.

Sander har god erfaring fra spesialisthelsetjenesten med opptrening av nyopererte hofter, knær, skuldre og rygg. Han har personlig og brennende interesse for styrketrening, kampsport og idrett, og driver selv med dette på fritiden.

I tillegg til dette er Sander sertifisert Mensendieck instruktør og kan tilby individuelle timer og gruppetimer i mensendieckgymnastikk. Han kan også tilby treningsveiledning og har erfaring med løpetrening og sirkeltrening både individuelt og i grupper.

Sander er åpen for å ta imot personer med enhver plage fra hele muskel-skjelettapparatet.

Ønsker du å sette opp en time til fysioterapeut Sander, ta kontakt med oss på telefon 23 21 38 00 eller sette opp en time via vår nettbestilling.