Joachim Johnsen

Joachim Johnsen har fysioterapiutdannelsen sin fra Oslo Met, og arbeider som fysioterapeut ved OK klinikken, Majorstuen Oslo.

Han har gått studieretning Mensendieck som fokuserer på en helhetlig tilnærming til smerter i muskel- og skjelettsystemet. Det innebærer å se det fysiske i sammenheng med det psykiske og sosiale, og ta hensyn til hele mennesket i behandlingen.

Han har i tillegg tatt flere kurs for å spesialisere seg på behandling av skader og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Joachim har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med revmatiske sykdommer og langvarig smerteproblematikk samt hofte- og kneproteser. Fra kommunehelsetjenesten har han erfaring med frisklivstrening og behandling både individuelt og i grupper.

På fritiden er han aktiv med styrketrening og friluftsliv. Han har stort engasjement og interesse for faget sitt, og er opptatt av å holde seg faglig oppdatert, for å kunne tilby et best mulig behandlingstilbud.

Ta kontakt om du ønsker nøye utredning og behandling for dine plager, treningsveiledning, tips og råd.

Ønsker du å sette opp en time til fysioterapeut Joachim, ta kontakt med oss på telefon 23 21 38 00 eller sette opp en time via vår nettbestilling.

 

Joachim Johnsen has his fqsiotherapyeducation from Oslo Metropolitan University, and is working as a fysiotherapist at OK klinikken, Majorstua Oslo (in the centre of Oslo close to the tube station, Majorstua Station).

He has studied physiotherapy/Mensendieck, which focuses on a holistic approach to pain. It involves seeing the physical in context of the mental and social, and taking into account the whole person in the treatment.

He has also taken several courses to specialize in the treatment of injuries and ailments in the musculoskeletal system.

Joachim has experience from the specialist health service with rheumatic diseases and long-term pain problems as well as hip and knee protheses. From the municipal health service, he has experience from wellness training and treatment for both individually and in groups.

In his sparetime he is active with strength training and outdoor life. He has a great commitment and interest in his subject, and is concerned with staying professionally up to date in order to be able to offer the best possible treatment offer.

Get in touch if you want a careful assessment and treatment for your ailments, exercise guidance, tips and advice.

Contact us for an appointment on telephone: 23 21 38 00, e-mail: mail@okklinikken.no, or set up an appointment via our online booking here: https://okklinikken.makeplans.no/categories