Helge Haugdal Skaret

Helge Haugdal Skaret har sin fysioterapiutdannelse fra OsloMet og arbeider nå som fysioterapeut ved Ok Klinikken, Majorstuen.

Han har gått studieretningen Mensendieck, en avgrening av fysioterapi som legger stor vekt på alle de tre aspektene ved mennesket, det fysiske, det mentale og det sosiale, og at en helhetlig tilnærming med både passive og aktive tiltak er gunstig i behandling av enhver plage.

Helge har opparbeidet seg erfaring fra hjemmetjenesten hvor han jobbet aktivt med hverdagsmestring og det å se verdien av å føle eierskap til sin kropp og danne positive assosiasjoner med trening og skadeforebyggende behandling. Fra spesialhelsetjenesten har Helge erfart å jobbe med mennesker med hovedsakelig psykiske vansker, men også noen fysiske plager. Dette var med på å styrke hans syn på viktigheten av å behandle en pasient helhetlig.

På fritiden driver han aktivt med styrketrening, ballidrett, og er glad i å gå turer. Bruker også mye tid på å holde seg oppdatert på forskning, både i og utenfor fysioterapifaget. Dette for å kunne gi den mest oppdaterte og relevante behandlingen til sine pasienter. Han har også 15 års erfaring som håndballspiller.

Ta kontakt dersom du ønsker en nøye utredning og behandling for dine plager, en treningsveileder, eller tips og råd om helse/trening. Helge tar også imot pasienter eller andre kunder som ønsker personlig trening, PT.

Ønsker du å sette opp en time til fysioterapeut Helge, ta kontakt med oss på telefon 23 21 38 00 eller sette opp en time via vår nettbestilling.