Frida Beate Valstad

Frida Beate Valstad er utdannet fysioterapeut ved Saxion University Of Applied Science i Enschede i Nederland med en fordypning i manuelle teknikker og idrettsfysioterapi. Hun arbeider som fysioterapeut ved OK klinikken på Majorstua Oslo som ligger rett ved Majorstuen t-bane stasjon.

Frida har erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med behandling av bl.a. ortopedi som brudd og slitasjeskader, revmatologi, hjerneslag og ulike nevrologiske diagnoser. I tillegg har hun jobbet med pasienter med andre sammensatte problemstillinger. Frida er en allsidig fysioterapeut med god faglig kompetanse som tar imot pasienter i alle aldre. Hun er opptatt av å gjennomføre en grundig og helhetlig undersøkelse for å kunne gi et sammensatt behandlingsopplegg tilpasset dine behov. Frida engasjerer seg for å hjelpe deg til å nå dine mål slik at du kan oppnå bedre funksjon, mindre smerter og økt livskvalitet.

Frida behandler akutte og kroniske muskel- og skjelettlidelser, langvarig smerteproblematikk og gir deg gode råd for hvordan du selv kan redusere og forebygge dine plager. Ryggplager bunner ofte i dårlig kjernemuskulatur og stabilitet. Spesielt gjelder dette skoliosepasienter. For denne pasientgruppen er det VELDIG viktig å trene asymmetrisk noe Frida er lidenskapelig opptatt av. Denne pasientgruppen er ofte oversett i helsevesenet i forhold til trening da denne formen for tilnærming er ekstremt viktig for å oppnå en mer stabil og smertefri rygg.

Du kan booke time med Frida via tlf: 23 21 38 00, e-post til mail@okklinikken.no eller via vår online booking. 

 

Summary in English

Frida Beate Valstad is a qualified physiotherapist from Saxion University of Applied Science in the Netherlands, with a minor in manual techniques and sports physiotherapy. She is working as a physiotherapist at OK klinikken, Majorstua in Oslo (in the centre of Oslo close to the tube station, Majorstua Station).

Frida has experience from rehabilitation in the specialist health service in Norway. She has worked with orthopaedics such as fractures and wear and tear injuries, rheumatology, various neurological diagnoses and other complex issues. Frida is a versatile physiotherapist with good professional competence who accepts patients of all ages. She is concerned with conducting a thorough and comprehensive examination in order to provide a treatment plan suitable for your needs. Frida is committed to helping you reach your goals so that you can achieve better function, less pain and increased quality of life.

Frida treats acute and chronic musculoskeletal disorders, long-term pain and gives you good advice on how to reduce and prevent your ailments. 

Contact us for an appointment on telephone: 23 21 38 00, e-mail: mail@okklinikken.no, or set up an appointment via our online booking here: https://okklinikken.makeplans.no/categories