Annika Solstad Vogt

Annika Solstad Vogt har tatt sin fysioterapiutdannelse ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede i Nederland.

Annika har idrettserfaring innen cheerleading, både som eliteutøver, bredde- og elite-trener, samt at hun også har erfaring som trenerutvikler i klubb og forbund. Annika arbeider også aktivt med trenerutvikling på vegne av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF).

Som flerårig trener og utøver har hun god kjennskap til idrettsskader og trening innen alle aldersgrupper.

Viktigheten av forebyggende arbeid og opptrening etter uhell og plager har vært en stor inspirasjon til hvorfor hun valgte å studere fysioterapi. Muligheten til å hjelpe andre på veien og å kunne fremme viktigheten av hva vedlikehold av kroppen kan gjøre er motivasjonen hun går inn med, og gjorde derfor yrkesvalget enkelt. 

Annika har stor interesse for behandling av alle skader, med størst fokus på overtråkk, løperkne og plager typisk ved feil- eller overbelastning. Siste halvår har hun brukt tiden sin til å utdype hennes kompetanse om hvordan muskler og ledd fungerer sammen og hvordan man kan optimalisere trening etter skade!

Annika skal ha deler av sin turnustjeneste hos OK klinikken (i perioden 4.9 til og med 30.11), og vil i den perioden hun er hos oss ha fysioterapeut og osteopat Hilde Vermedal som veileder.

I løpet av turnusperioden skal hun skrive en forskningsartikkel om å implementere plyometrisk trening etter overtråkk for å spesifisere og tilpasse opptreningen til det kravet idrett stiller til stabilitet hos den aktive utøveren. Hun har naturlig nok av den grunn en stor interesse for å jobbe med stabilitet og balanse. 

I tidligere praksis har hun fått god erfaring med å sette opp treningsprogram i forskjellige faser av en rehabilitering, og har også utført sportsmassasje for anspent muskulatur. Annika ser frem til yrkeskarrieren som fysioterapeut, og hennes filosofi er at bevegelse er nøkkelen til en bedre hverdag.