Fredrik Nagell

 

Fredrik Nagell er utdannet fysioterapeut fra Saxion university of applied sciences (Bsc Physiotherapy) i Nederland. Han har erfaring fra både offentlig og privat praksis og jobber også tidvis på et rehabiliteringssenter for pasienter med neurologiske, reumatologiske og ortopediske lidelser.  

 

 

 

Fredrik er en person som brenner for faget sitt og er svært opptatt av å holde seg faglig oppdatert. Han har en videreutdanning innenfor klinisk ortopedisk medisin (OMI), som er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel og skjelettlidelser. Fysioterapeuter med videreutdanning innen klinisk ortopedisk medisin benytter blant annet manuelle teknikker med aktive tiltak for å kunne optimalisere kroppens fysiske funksjon.

Hans største interesseområde er behandling og rehabilitering av rygg, nakke og skuldre samt stressrelaterte plager. Ved hans terapeutiske hverdag ser han på hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer påvirker smerte og sykdom, som kan være relatert til pasientenes aktuelle plage og tilstand. Fredrik er opptatt av å gjøre en grundig undersøkelse for å finne den underliggende årsaken for plagene, slik pasienten får en økt livskvalitet og fysisk funksjon der de selv tar en aktiv del i behandlingen. Fredrik har god erfaring fra bruken av RedCord Stimula, med hovedfokus på rehabilitering av skjelett og muskelatur. Denne typen behandling er med på å redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertereduksjon og funksjonsforbedring.

Fredrik er selv en person som har stor glede av å være i fysisk aktivitet. Hans filosofi er at kroppen trenger bevegelse for å ha en tilfredsstillende kroppsfunksjon, og dermed god mental helse.