Derfor burde flere eldre gå jevnlig til fysioterapeut

Eldre som går jevnlig til fysioterapi har stor nytte av dette, og flere eldre burde benytte seg av tilbudet som finnes. Det mener fysioterapeut ved OK klinikken, Torill Ytterhus Haugset. Hun trekker frem bedre bevegelighet og balanse som noen av de viktigste fordelene ved jevnlige besøk hos fysioterapeut.

Mange fordeler ved jevnlige besøk hos fysioterapeut

- Det finnes mange eldre som hadde hatt stor nytte av å gå fast til behandling hos en fysioterapeut, sier Torill Ytterhus Haugset. Torill har god erfaring med behandling av voksne i alle aldre, og understreker at det er viktig å holde seg i form, også etterhvert som man blir eldre. Hun tror veldig mange ville opplevd en økning i livskvalitet dersom de jevnlig tok turen til fysioterapeut.

- Den aller viktigste grunnen til at man bør holde seg aktiv er at man holder seg sprekere lenger, forklarer hun. Hun peker også på at behandling og trim med fysioterapeut kan forebygge svekkelse av muskulatur og opprettholde god muskelstyrke og balanseevne.
- Det er også enklere å komme seg etter et fall eller en skade dersom man har en sterk kropp, forteller hun. Torill har erfaring med rehabilitering etter fall og andre ulykker, og undertreker at de som i utgangspunktet er spreke og aktive bruker mindre tid på å komme seg igjen etter skader.

Forskning viser at voksne som holder seg aktive også har mindre sannsynlighet for å utvikle demens. I følge Helsedirektoratet anbefales fysisk aktivitet som forebyggende tiltak mot demenssykdom.

- Dessuten kan det være godt for mange å komme seg ut av hjemmet en tur og få inn litt andre inntrykk og prate med noen om smått og stort, sier Torill. Mange er kanskje eneboere og ensomme, og da kan det være fint å ha en fast samtalepartner i fysioterapeuten sin. Dette anser hun som en viktig del av behandlingen.
- I tillegg er det ofte fint å snakke med noen som ikke nødvendigvis er nærmeste pårørende eller familie, understreker hun.

Store individuelle forskjeller

- Som fysioterapeut ser jeg store individuelle forskjeller hos eldre. Det finnes heldigvis mange spreke over 70, men alt for mange blir sittende for mye i ro, forteller Torill.
- Det positive er at det aldri er for sent å begynne med fysisk aktivitet, og man kan oppnå gode helseeffekter også i høy alder, understreker hun. For eksempel kan man merke rask forbedring i ganghastighet og bevegelighet. Behandlingen må i stor grad tilpasses den enkelte, for mange har sykdommer eller plager som man må ta hensyn til. Derfor anbefaler Torill at man i første omgang oppsøker profesjonelle før man setter i gang med trening eller mosjon dersom man har liten erfaring med dette fra før.

- Det er viktig at man ikke bare fokuserer på styrketrening, da dette også kan være belastende på en aldrende kropp, sier fysioterapeut Torill. Hun nevner kondisjonstrening, pilates og dans som eksempler på gode aktiviteter.
- Man bør starte rolig, også kan man heller øke aktivitetsnivået etterhvert som formen blir bedre og kroppen sprekere, forklarer hun.

Ønsker du å bestille en time hos fysioterapeut Torill? Det kan du gjøre via vår online booking, e-post til mail@okklinikken.no eller tlf: 23 21 38 00.

Flere Blogg-innlegg

Har du staver liggende hjemme som ikke blir brukt eller du vet ikke hvordan du skal bruke de? 

Å gå med staver har mange positive helseeffekte...

Overtråkk kan føre til langvarige smerter. Osteopati kan være løsningen!

Overtråkk er en skade som mange kan slite med i lang t...

Frozen shoulder, eller frossen skulder, er en noe uvanlig skulderproblematikk, hvor skulderleddets kapsel “fryser” sammen og skaper både smert...