Vilde Engevik Hjørnevik

Vilde Engevik Hjørnevik jobber som fysioterapeut ved OK klinikken, og er utdannet ved Norges Teknisk-vitenskapelige universitet i Trondheim.

Vilde har erfaring fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og er særlig interessert i nakke- og skulderplager, samt rehabilitering etter ortopedi. Hun har også erfaring innen rehabilitering ved belastningsrelaterte lidelser , og for eksempel etter hjerneslag.

En viktig grunntanke for Vilde er å jobbe kunnskapsbasert innen fysioterapifaget. I tillegg til generell erfaring innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser, tar hun nå master i psykomotorisk fysioterapi. Gjennom en helhetlig forståelse av dine kroppslige plager, og med en aktiv tilnærming til dine plager og utfordringer, ønsker Vilde å hjelpe deg med dine utfordringer på best mulig måte.