FAQ - Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste. Fysioterapeuters kunnskap om, og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse, er sentralt i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen innenfor fysioterapi baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapeutenes behandlingsform er individuell knyttet til hver enkelt pasient og hver enkelt plage. Behandlingen fysioterapeuten benytter seg av kommer an på de funn terapeuten gjør under diagnostiseringen. Fysioterapeuten velger den behandlingsform som til en hver tid har best effekt på pasienten.

Nei, du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til fysioterapeut hos oss. Ønsker du immidlertid behandling hos vår psykomotoriske fysioterapeut, Ingrid Hatlelid, trenger du en egen henvisning fra legen din.

Her på klinikken på Majorstuen i Oslo har vi fysioterapeuter med og uten avtale (med og uten refusjonsordning). Vår psykomotoriske fysioterapeut Ingrid Hatlelid har avtale og dermed refusjonsordning med Oslo kommune. 

Barn kan ofte ha en stor effekt av å gå til fysioterapi. Våre fysioterapeuter har kunnskap og erfaring knyttet til fysioterapibehandling av barn. Våre fysioterapeuter møter barn og unge med ulike problemer. 

Fysioterapeuter kan ikke skrive ut sykemeldinger. Våre kiropraktorer er primærhelsekontakt og kan skrive ut sykemeldinger ved behov.